Chcem sa stať členom

  Meno:
  Priezvisko:
  Titul:
  Dátum narodenia:

  Kontaktné údaje

  Ulica:
  Číslo:
  Mesto:
  PSČ:
  Mobil/Tel:
  E-mail:

  Členstvo

  Doživotné členstvo

  Ročné členstvo:

  Členstvo v iných kluboch:

  Registračné číslo SKGA:

  Doplňujúce informácie k juniorskému členstvu

  Škola:
  Adresa:
  Zameranie:
  Ročník:
  Doplňujúce informácie: