Princess Palace & Golf

full swing golf club

je golfový klub pôsobiaci v areáli Princess Palace & Golf v Dunakiliti. Bol založený v novembri 2021. Klub vznikol na platforme Full Swing Golf Indoor Club (FSIGC) ako občianske združenie a je pridruženým členom SKGA so všetkými právami a povinnosťami.

  Chcem sa stať členom

  Meno:
  Priezvisko:
  Titul:
  Dátum narodenia:

  Kontaktné údaje

  Ulica:
  Číslo:
  Mesto:
  PSČ:
  Mobil/Tel:
  E-mail:

  Členstvo

  Doživotné členstvo

  Ročné členstvo:

  Členstvo v iných kluboch:

  Registračné číslo SKGA:

  Doplňujúce informácie k juniorskému členstvu

  Škola:
  Adresa:
  Zameranie:
  Ročník:
  Doplňujúce informácie: