Miestne pravidlá

 MIESTNE PRAVIDLÁ:

 • dodržujte tempo hry, predchádzajte pomalšej hre a zdržiavaniu hry v súlade s Pravidlom 5.6b
 • zákaz zmeniť poradie jamiek pri hre
 • označenie vzdialenosti je na začiatok jamkoviska. U jamiek pár 3 do stredu jamkoviska
 • umiestňujte späť vyseknuté kusy trávy na odpaliskách, ferveji a v semirafoch – porušenie sa trestá pokutou 20 € za každé jedno porušenie
 • na jamkoviskách vypichujte stopy po dopade loptičiek
 • zákaz používania drivingových lôpt – trestom za nedodržanie je vykázanie z ihriska na dva mesiace a prepadnutie fee
 • zákaz hry jedného hráča s viacerými loptami (platí aj pre aktívnych členov)
 • zákaz hry na ihrisku pred otváracími hodinami (platí aj pre aktívnych členov)
 • vždy sa riaďte pokynmi personálu
 • hra a pohyb na ihrisku je na vlastné riziko
 • dodržiavajte pravidlá slušného správania, miestne pravidlá a pravidlá golfu R & A

HRANICE IHRISKA:

 • hranice ihriska tvoria biele kolíky (spojnica medzi nimi), oplotenie areálu
 • výnimky:    jamky č. 8 a 9 – lopta je mimo ihriska, keď sa nachádza na ceste a na parkovisku
 • trestné zóny (prav. 17.1) – vyznačené červenými kolíkmi resp. čiarami

NEPOHYBLIVÉ ZÁBRANY (prav. 16.1.a,b,c):

 • mladý strom podopretý drevenými kolmi tvorí s oporou jedinú nepohyblivú zábranu
 • výsadba rastlín a kríkov
 • biele kolíky, červené kolíky, modré kolíky, vzdialenostné kolíky
 • pevné hlavy ostrekovačov, kryty šácht, odpadkové koše, tee markre
 • podkladové textílie v pieskových prekážkach
 • immobiliár ihriska

POHYBLIVÉ ZÁBRANY:

 • pravidlo 15