Full Swing Golf Club Bratislava – ihrisko Dunakiliti

Ročné členstvo

PAUŠÁLNE ROČNÉ ČLENSTVO S GREEN FEE:

 

S vedením HCP                 690 €   pre rok 2022   590 €

Bez vedenia HCP              640 €  pre rok 2022    540 €

Paušálne členstvo v klube vzniká registráciou vyplnenej prihlášky – „Členstvo v klube“ a zaplatením paušálneho ročného poplatku
na účet SK88 1111 0000 0011 7347 9018. Ako variabilný symbol použite rodné číslo bez lomítka alebo registračné číslo SKGA. Doba platnosti ročného členstva je od 1.3. príslušného roka do 28.2. nasledujúceho roka.

VÝHODY PAUŠÁLNEHO ČLENSTVA:

 • Vstup na driving range a cvičné plochy bezplatne
 • Zľava 10% z denného fee pre jedného spoluhráča vo flajte
 • Možnosť hry aj počas zimnej uzávery ihriska – podľa informácií na stránke rezortu
 • Zľava 10% z poplatku za služby trénera
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách
 • Zľava 10% na požičanie trolley a bagu
 • V rámci turnaja len štartovací poplatok
 

REGISTRAČNÉ ČLENSTVO:

 

S vedením HCP                 65 €  + zľava 10%  na denné fee, zľava neplatí pre turnaje

Registračné členstvo zahŕňa len registráciu hráča na serveri SKGA a je platné od 1.3. príslušného kalendárneho roka do 28.2. nasledujúceho roka.

Hra je možná len v čase riadnej prevádzky ihriska.


FIREMNÉ ČLENSTVO:

Ročné firemné členstvo – 4 500 €:

 • Vedenie HCP pre 4 osoby z firmy
 • 1 x 4 osoby vo flighte/deň za podmienky, že jeden hráč je z firmy
 • 10% zľava na požičanie trolley
 • 10% zľava na požičanie bagu s palicami
 • 10% zľava na služby trénera

 

Pridaná hodnota firemného členstva:

 • Umiestnenie reklamného bannera v priestoroch areálu klubu
 • Pomenovanie jednej jamky názvom firemného partnera
 • Usporiadanie firemného turnaja so zľavou 20% z poplatkov a občerstvenia
 • Usporiadanie firemnej akcie v kaštieli za výhodných podmienok