Full Swing Golf Club Bratislava – ihrisko Dunakiliti

Doživotné členstvo

DOŽIVOTNÉ ČLENSTVO – VÝHODY:

Doživotné členstvo v klube vzniká registráciou vyplnenej prihlášky – „Členstvo v klube“ a zaplatením členského a ročného poplatku
na účet SK88 1111 0000 0011 7347 9018. Ako variabilný symbol použite svoje rodné číslo bez lomítka. Doba platnosti ročného členstva je od 1.3. príslušného roka do 28.2. nasledujúceho roka.

VÝHODY ČLENSTVA:

 • Členská karta SKGA a FSGC
 • Vedenie HCP
 • Vstup na cvičné plochy bezplatne
 • 1 košík cvičných loptičiek / deň bezplatne
 • 1x za rok jeden hosť člena klubu bezplatne
 • Zľava 20% z denného free pre jedného spoluhráča vo flajte
 • Možnosť hry aj počas zimnej uzávery ihriska
 • Zľava 20% z poplatku za služby trénera
 • Recipročné zľavy na partnerských ihriskách
 • V rámci turnaja len štartovací poplatok
 • Možnosť usporiadať rodinnú oslavu v kaštieli za výhodných podmienok

DOŽIVOTNÉ ČLENSTVO – POPLATKY:


Muži / Ženy
Ročný hrací poplatok pre rok 2022
Seniori +60 / Seniorky +55
Ročný hrací poplatok pre rok 2022
Juniori do 16 rokov
Ročný hrací poplatok pre rok 2022

Rodinné členstvo ( minimálne 3 osoby )


Vstupný poplatok


490 €

390 €

190 €

750 €


Ročný hrací poplatok

490 €
290 €
390 €
240 €
190 €
1
20 €

 

Ročný hrací poplatok pre rok 2022 a následné roky je daný súčtom vekovej skladby rodiny