full swing golf club

je golfový klub pôsobiaci v areáli Princess Palace & Golf v Dunakiliti. Bol založený v novembri 2021. Klub vznikol na platforme Full Swing Golf Indoor Club (FSIGC) ako občianske združenie a je pridruženým členom SKGA so všetkými právami a povinnosťami.

Stať sa našim členom je jednoduché. Vyplňte prosím prihlášku nižšie a uhraďte členský poplatok na náš bankový účet. Ak si vyberiete ročné registračné členstvo, zaplatíte iba 69 €.

V prípade, že máte záujem o ročné hracie členstvo, alebo inú alternatívu členstva, navštívte náš cenník alebo nám napíšte mail: info@fullswinggolfclub.sk 

Členstvo prosíme uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK88 1111 0000 0011 7347 9018. Ako poznámku pre prijímateľa uveďte vaše meno a členské číslo SKGA. V prípade, že členské číslo nemáte, uveďte svoje rodné číslo.

Prihláška do klubu

  Meno

  Priezvisko

  Telefón

  Email

  Adresa bydliska:
  Ulica a číslo

  PSČ

  Mesto

  Štát

  Registračné číslo SKGA ak máte, ak nie, dajte 0

  Rodné číslo (pre potreby SKGA)

  Dátum narodenia:

  .
  O aké členstvo máte záujem?

  .
  Ste už členom iného klubu?

  .
  GDPR súhlas
  , aby prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. pre účely ochrany osobných údajov „dotknutých osôb“), ktoré získava jednak priamo od nich alebo nepriamo od iných subjektov. Viac informácií v linku nižšie.

  .